Klassen 2019/2020

1a_Netuschill
1a Klasse – BEd Netuschill Katharina

 

1b_Kristen retouschiert1b Klasse – BEd Kristen Yvonne

 

2a_Janecek
2a Klasse – BEd Janecek Claudia

 

2b_Brandstetter
2b Klasse – BEd Brandstetter Andrea

 

3a_Knöbl
3a Klasse – Dipl. Päd. Knöbl Maria

 

4a_Fritz
4a Klasse – Dipl. Päd. Fritz Birgit

4b_Misch4b Klasse – BEd Misch Melitta